fa6bb7247a64a7ec76f880466e32773ff532de78

Priebeh realizácie:

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

Dohodneme si termín stretnutia za účelom konzultácie na mieste realizácie stavby.

Na základe obhliadky staveniska a Vašich individuálnych požiadaviek navrhneme najvhodnejšiu technológiu. 

Všetky detaily realizácie projektu konzultujeme so zákazníkom, vysvetlíme postupy a odhadovaný časový harmonogram prác.

Vypracujeme cenovú ponuku a po jej akceptovaní objednávateľom začneme so samotnou realizáciou.

Radi vám odpovieme na Vaše otázky a nejasnosti.